IMG_20200412_164743.jpg

IMG_20200412_164813.jpg

IMG_20200412_164850.jpg

youtube     可愛的吊飾系列
也是第一次做的4隻腳山羊
 ========教學開始========

紙型部分

 

IMG_20200411_221025.jpg

HappyDIY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_20200712_191918.jpg

IMG_20200712_191940.jpg

IMG_20200712_191956.jpg

youtube     


好像很久沒做過昆蟲類的
這禮拜就來隻鍬形蟲吧 ========教學開始========

紙型部分

 

IMG_20200712_150859.jpg

眼眶先做貼縫

HappyDIY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_20210131_160331.jpg

IMG_20210131_160422.jpg

IMG_20210131_160454.jpg

youtube     


新年快樂
過完年收心開工了
現來個簡單吉利的柑橘練練手吧
跟橘子不一樣的是
柑橘類上下較平
側邊較圓

HappyDIY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_20200916_231607.jpg

IMG_20200916_233213.jpg

IMG_20200916_232557.jpg

youtube     


要過年了
做個年節應景主題

========教學開始========

紙型部分

IMG_20200914_220515.jpg

耳朵疊縫

IMG_20200914_221001.jpg

然後外翻

HappyDIY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_20200816_161345.jpg

IMG_20200816_161401.jpg

IMG_20210122_163041_副本.jpg

IMG_20210122_163615_副本.jpg

youtube     


要過年了
做個年節應景主題

========教學開始========

紙型部分

 

HappyDIY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()